صفحه اصلی > اخبار > محتوای
هنگامی که با استفاده از ژل های UV، بسیاری از مصرف کنندگان که گاهی اوقات پیدا کردن سفید چسب، سپس چسب سفید با سرعت و دقت تست کردن?
Dec 05, 2016

لاستیک بدون سایه albinism مشکل گسترده است اما چون albinism جدی است، فیلم و نازک، به طور کلی دشوار است برای پیدا کردن. حال حاضر ویسکوزیته شیشه فلز از چسب در بازار وجود دارد که بیشتر یا کمتر مسئله. نگاهی شیشه آدامس قطره بر روی آن، و آن را زیر چراغ با توجه به 1-2 دقیقه قرار داده، را مشاهده، که شما به سرعت می توانید تست لاستیک بدون سایه albinism. Albinism و مربوط به طور مستقیم به ضخامت فیلم. Albinism مستقل از درجه و شدت چسب است!

محصولات