صفحه اصلی > اخبار > محتوای
ژل UV
Dec 05, 2016

چسب/چسب UV, نور ماوراء بنفش نیاز به درمان ویژگی چسب، چسب مواد باید شفاف. چسب های پخت زمان طول می کشد. چون UV ژل بي رنگ و شفاف است، به ویژگی های مواد خود را مطابق با درمان!

محصولات