صفحه اصلی > اخبار > محتوای
هیدرولیک هیبرید کوتاه فن آوری
Dec 05, 2016

تکنولوژی هیبریدی منشأ اولین در صنعت خودرو است. هیبرید خودرو مجهز به موتور های احتراق داخلی غیر از فرم های دیگر از منبع تغذیه. در مقایسه با معمولی احتراق داخلی موتور شده هیبرید را مزیت های اصلی هستند: پرقدرت انرژی دستگاه های ذخیره سازی استفاده می شود (فليوهيلس ultracapacitors یا باتری) را می توان بازیافت, در حالی که در مورد بار سنگین همراه با احتراق داخلی موتورهای انتشار انرژی ذخیره انرژی ترمز. این مسئله موجب کاهش قدرت موتور افزایش بهره وری و کاهش تولید گازهای گلخانه ای.

محصولات