صفحه اصلی > اخبار > محتوای
درمان سرعت چسب UV و چسب کیفیت ماده?
Dec 05, 2016

سرعت پخت چسب همواره نگرانی مصرف کننده از داده ها است. اندازه گیری کیفیت چسب چند وجهی است: موقعیت زمان پخت عمق و شدت، انعطاف پذیری فیلم است جنبه ارزیابی کیفیت چسب. ما معتقدیم که محل سریعتر، آن چسب تنش داخلی بیشتر است. این ممکن است سقوط بشقاب آلومینیومی خاموش شود. موقعیت سرعت 6-10 ثانیه. درمان سرعت تنها به قاضی کیفیت چسب خوب و یا بد است اشتباه است.

محصولات